Italdem GK-630 S

Italdem GK-630 S
  • Operating weight 650 kg
  • Tool diameter 105 mm
  • Carrier weight 9-15 ton
gk-630s