Italdem GK-450 S

Italdem GK-450 S
  • Operating weight 450 kg
  • Tool diameter 85 mm
  • Carrier weight 7-11 ton
gk-450s